Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Avaluació
Nivell Trimestre Junta
avaluació parcial
Proves
finals trimestrals
Notes posades Alexia Junta avaluació
final trimestre
Lliurament notes
EI

EP
1r
(12/9/17)
    4/12/17 12/12/17
(EI + CI)
13/12/17
(CM + CS)
22/12/17
2n
(11/12/17)
    9/3/18 14/3/18
(EI + CI)
15/3/18
(CM + CS)
23/3/18
3r
(19/3/18)
    30/5/18
(EI + EP)
11/6/18
(EP final)
12/6/18
(EI)
13/6/18
(EP)
22/6/18
ESO Proves extraord. set. 16-17   1-4-5/9/17   6/9/17 7/9/17
Proves extraord. maig   22-23-24/5/18      
1r
(12/9/17)
18/10/17 23 a 29/11/17 11/12/17 13/12/17 22/12/17
2n
(11/12/17)
24/1/18 1 a 7/3/18 12/3/18 14/3/18 24/3/18
3r
(19/3/18)
2/5/18 28/5 a 1/6/18
(4t)
4 a 8/6/18
(1r a 3r)
11/6/18
(4t)
18/6/18
(1r a 3r)
14/6/18
(4t)
25/6/18
(1r a 3r)
28/6/18
Final ordinària     13/6/18
(f 4t)
19/6/18
15/6/18
(f 4t)
22/6/18
 
Rec. 3r trimestre   13/6/18
(4t)
14-15/6/18
(1r a 3r)
     
Proves extraord. setembre 16-17   3-4-5/9/18   6/9/18 7/9/18
Juntes de traspàs set. 2017 EI4 a EI5, 3r a 4t EP i 4t a 5è EP
(5/9/17)
1r a 2n EP i 6è a 1r ESO
(7/9/17)
Proves diagnòstiques 3r EP
(6 a 9/3/18)
Competències Bàsiques (Avaluació externa) 4t ESO (6-7/2/18)
6è (9-10/5/18)