Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Promocions
Per facilitar la integració, els nivells A, B, C, D i E de cada curs tindran un nom comú, que correspon a països de la Comunitat Europea, seguit de l'any en què van néixer els seus alumnes. Aquest agrupament per promocions s'inicia ja a Timbals, i es manté fins a 4t d'ESO, de manera que quan un/a alumne/a entra en un dels nostres Centres, se li assigna una promoció, a la qual pertanyerà fins que finalitzi la seva estada entre nosaltres. Els noms de les promocions són els següents:

Educació Infantil
Any 2014 P3 - Portugal'14
Any 2013 P4 - Noruega'13
Any 2012 P5 - Itàlia'12

Educació Primària
Any 2011 1r - Irlanda'11
Any 2010 2n - Grècia'10
Any 2009 3r - França'09
Any 2008 4t - Holanda'08
Any 2007 5è - Àustria'07
Any 2006 6è - Finlàndia'06

Educació Secundària Obligatòria
Any 2005 1r - Dinamarca'05
Any 2004 2n - Polònia'04
Any 2003 3r - Alemanya'03
Any 2002 4t - Suècia'02